HomeTag الكوارث الطبيعية

أربعة تحديات تواجه تدبير الكوارث الطبيعية بالمغرب

أبانت تداعيات زلزال الأطلس الكبير عن وجود فجوات مهولة في إدارة الكوارث الطبيعية بالمغرب على أكثر من صعيد، في غياب أية وكالة متخصصة في التدبير المندمج لمختلف أشكال الطوارئ.